Now showing items 1-20 of 23

  • Biblioteca Națională a Republicii Moldova – dimensiune identitară a țării: 190 de ani de la fondare și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională 

   Pintilei, Elena; Osoianu, Vera; Vasilica, Victoria; Muntean, Aliona; Tostogan, Aliona; Borș, Veronica; Povestca, Lilia; Corgenci, Lidmila; Cosovan, Veronica; Silivestru, Diana; Kiriakov, Mariana; Colesnic, Iurie (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-09-06)
   Lucrarea Biblioteca Națională a Republicii Moldova ‒ dimensiune identitară a țării are o dedicație dublă: 190 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională. ...
  • Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect 

   Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Popa, Valentina; Vasilica, Victoria; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Drăgănel, Angela; Povestca, Lilia; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-06-02)
   Biblioteca este unicul promotor în comunitate al competenţelor de cultura informaţiei, deţinerea cărora este importantă pentru fiecare membru al comunităţii: este vorba despre cunoștinţe, abilităţi și atitudini privind ...
  • Bibliotecile din Republica Moldova în perioada pandemiei: resurse și activități. Studiu sociologic 

   Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Autorul scoate în evidență activitatea bibliotecilor în perioada pandemiei de Covid-19. Evidențiază tipurile de activități realizate de către biblioteci, perioada de migrare în spațiul online cu noi servicii de informare ...
  • Bibliotecile Publice din Republica Moldova: situaţii statistice 2009 - 2010 

   Vasilica, Victoria; Dmitric, Ecaterina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-05-13)
   Volumul reflectă activitatea bibliotecilor publice care a fost orientată spre satisfacerea necesităţilor informaţionale, culturale şi de lectură ale tuturor membrilor comunităţii, indiferent de statutul etnic, social sau ...
  • Biblioterapie: Îndrumar metodic destinat bibliotecilor publice 

   Vasilica, Victoria; Dmitric, Ecaterina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-02-02)
   Este foarte dificil de vorbit despre rolul bibliotecii stea - călăuză pentru o națiune, dar dincolo de cuvinte sunt faptele, iar în cazul de față, faptele s-au strămutat într-un adevărat panaceu bibliotecar. Biblioteca ...
  • Cartea ca instrument de metamorfoză 

   Vasilica, Victoria (Editura Prut Internaţional; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Necesitatea de cunoaștere, progresul au asigurat apariţia cărţii și tiparului. Autorul încearcă să identifice, în oglinda trecutului, evenimente care ar servi drept persuasivitate în procesul de promovare a cărţii și ...
  • Comunicat final Conferința Internațională Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare, ed. a 4-a 

   Drăgănel, Angela; Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022)
   Articolul prezintă evaluarea Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare, ed. a 4-a,desfășurată în perioada 22-23 august 2022. Sunt prezentate aspectele distinctive, impactul dar ...
  • Consolidarea relațiilor între bibliotecă și comunitate 

   Osoianu, Vera; Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela; Dmitric, Ecaterina; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Corgenci, Lidmila; Ucrainciuc, Svetlana; Povestca, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-09-06)
   Prezentul ghid este parte integrantă a seriei de publicaţii anuale, elaborate şi promovate de către Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii ...
  • Dezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot tot parcursul vieţii: rolul și locul lecturii 

   Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Povestca, Lilia; Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Popa, Valentina; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-06-22)
   Lucrarea este un suport metodologic în vederea organizării celei de-a IV-a ediții, 2021 a Programului Național LecturaCentral (PNLC), dar și pentru organizarea activităților de promovare a cărții și lecturii în general. ...
  • Etapele devenirii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: Expozeu istoric 

   Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022)
   Autoarea scoate în evidență etapele devenirii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, șirul de provocări pentru a corespunde acestui statut. Articolul face referire la colecţiile Bibliotecii Naționale, Agenţia ...
  • Forme și metode de atragere/participare a membrilor comunității în activități cu cercetătorii pentru o mai bună înțelegere a științei 

   Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   În articol este prezentată poziția bibliotecilor ca actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. Se identifică rolul bibliotecilor publice ca spații în care oamenii, grupurile și comunitățile pot practica știința ...
  • In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole 

   Corghenci, Ludmila; Osoianu, Vera; Goian, Natalia; Vasilica, Victoria; Pintilei, Elena; Caterev, Cristina; Povestca, Lilia; Cosovan, Veronica; Filip, Iulian; Șerbănuță, Claudia; Nagherneac, Anna; Cristian, Elena; Tracz, Evan; Datii, Iurii; Bursuc, Oleg; Podborchci, Doina; Bunescu, Violeta; Albenițanu, Maria; Grosu, Lidia; Juc, Liliana; Ghimpu, Natalia; Taragan, Elena (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-11-03)
   Lucrarea, parte integrantă a „Colecției BiblioLeader” este o culegere de articole științifice, o platformă de idei, analize și sinteze, experiențe în biblioteconomie și științe ale informării, de reflecții și evocări, ce ...
  • Inovația în bibliotecă – factor de dezvoltare durabilă a domeniului 

   Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Autorul se referă la inovația în biblioteci și calitățile bibliotecarilor inovatori. Dorința de creștere și abordare a inovației se proiectează prin servicii și produse noi lansate de către instituții. În acest articol ...
  • Metode și tehnici de promovare a lecturii 

   Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina; Drăgănel, Angela; Ghimpu, Natalia; Popa, Valentina; Povestca, Lilia; Ucrainciuc, Svetlana; Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-09-06)
   Lucrarea Metode și tehnici de promovare a lecturii reprezintă un suport metodologic pentru personalul de specialitate din biblioteci pentru diversificarea serviciilor de bibliotecă în activitatea cu utilizatorii. În ...
  • Organizarea unei întâlniri a scriitorilor cu cititorii 

   Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022)
   Întâlnirea dintre scriitori și utilizatori/membri ai comunității este intermediată de bibliotecă cel mai des prin activitățile culturale realizate în spațiul său. Organizarea acestor tipuri de evenimente implică mai multe ...
  • Particularitățile de lectură în comparație intergenerațională 

   Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-04)
   Lectura ca metodă de conectare a generațiilor este o metodă care stă la baza programelor naționale de lectură în mai multe țări. Autorul se referă la rezultatele studiului național “Lectura în comparație intergenerațională”, ...
  • Promovarea cărții și a lecturii: experiențe inteligente 

   Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Obiectivul principal al cultivării și promovării unei culturi de lectură este ca citirea să devină un obicei apreciat și iubit de cetățeni, dar și creativ, efi cient. Autorul descrie experiențe și inițiative de promovare ...
  • Studii și cercetări în biblioteca publică 

   Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Autorii prezintă, într-o manieră accesibilă persoanelor de niveluri și domenii diferite de studii, direcțiile principale, conținuturile dar și produsele de cercetarea în bibliotecă. Un accent aparte se pune pe rolul ...
  • Studiul necesităților utilizatorilor/membrilor comunității – temelia prezenței inteligente a bibliotecii în comunitate 

   Drăgănel, Angela; Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022)
   Autorii fac o trecere în revistă de la nivel internațional la nivel național a documentelor de reglementare și recomandare ce pun în evidență problema utilizatorului și a serviciilor bazate pe necesitățile lui. Totodată ...
  • Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2020 

   Drăgănel, Angela; Vasilica, Victoria; Dmitric, Ecaterina; Pilchin, Maria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Lucrarea inserează câteva articole care vizează particularitățile fenomenului lecturii din Republica Moldova. Pe prim plan sunt prezentate rezultatele studiului Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2020, care ...