Now showing items 3-3 of 3

    • Metode și tehnici de promovare a lecturii 

      Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina; Drăgănel, Angela; Ghimpu, Natalia; Popa, Valentina; Povestca, Lilia; Ucrainciuc, Svetlana; Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-09-06)
      Lucrarea Metode și tehnici de promovare a lecturii reprezintă un suport metodologic pentru personalul de specialitate din biblioteci pentru diversificarea serviciilor de bibliotecă în activitatea cu utilizatorii. În ...