DSpace - National Thematic Repository Moldova - Library and Information Science represents an open, cumulative, electronic archive established and managed by the National Library of the Republic of Moldova, in collaboration with the The National Library System for the accumulation, storage, preservation and dissemination of the results of the research activity, being a means of facilitating research in the field of Library and Science of Information.

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova reprezintă o arhivă electronică deschisă, cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării.

 • Cercetătorul şi profesorul Nelly Ţurcan: model de dezvoltare în profesie 

  Caleva, Parascovia; Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Monografia biobibliografică aniversară reflectă viața şi activitatea profesională a doamnei Nelly Ţurcan, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător; nume foarte cunoscut în mediul academic şi printre profesioniştii ...
 • Cărțile sunt un „lux” deși editorii le vând „sub preț” 

  Erizanu, Gheorghe; Canțîr, Alexandru (2021)
  Interviul realizat la radio „Europa Liberă” de către Alexandru Canțîr cu directorul Editurii „Cartier” Gheorghe Erizanu este o radiografiere a locului cărții și al lecturii pe piața de carte din Republica Moldova. Ne ...
 • Lectura și scările 

  Unknown author (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  În acest volum sunt incluse prezentările din cadrul celei de a 2-a ediție a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, desfășurată pe parcursul a 3 zile, 30 septembrie-2 octombrie ...
 • Dezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot tot parcursul vieţii: rolul și locul lecturii 

  Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Povestca, Lilia; Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Popa, Valentina; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-06-22)
  Lucrarea Dezvoltarea competențelor într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții: rolul și locul lecturii este un suport metodologic în vederea organizării celei de-a IV-a ediții, 2021 a Programului Național ...
 • Concursul raional: Patrimoniul cultural – totalitate de valori ale neamului 

  Coșciug, Tamara (2021)
  Autorul prezintă informația despre Concursul raional „Patrimoniul cultural – totalitate de valori ale neamului„ organizat de Secția Cultură și Turism din cadrul Consiliului Raional Soroca, care a antrenat în activitate ...

View more