DSpace - National Thematic Repository Moldova - Library and Information Science represents an open, cumulative, electronic archive established and managed by the National Library of the Republic of Moldova, in collaboration with the The National Library System for the accumulation, storage, preservation and dissemination of the results of the research activity, being a means of facilitating research in the field of Library and Science of Information.

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova reprezintă o arhivă electronică deschisă, cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării.

 • Șoldănești - pe fir 

  Corghenci, Ludmila (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Prezentul material este axat pe lucrarea „Cetățeni de onoare ai orășelului Șoldănești”, elaborată în anul 2020 de către Rita Melnic, sub egida Bibliotecii Publice Orășenești Șoldănești. Autorul relevă specificul și impactul ...
 • O carte cât un om: Monografi a biobibliografi că „Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin” 

  Corghenci, Ludmila (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Articolul prezintă monografi a biobibliografică „Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin”, elaborată în colecția „BiblioLeader” sub egida Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Colecția „BiblioLeader” este ...
 • Poți fi întotdeauna mai bun decât ai crezut… Omagiu profesiunii 

  Tostogan, Aliona (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Articolul scoate în evidență una dintre principalele activități ale Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” – stimularea și încurajarea lecturii, educației prin lectură, a celor mai bune proiecte și publicații ...
 • Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021 

  Povestca, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Autorul prezintă sinteza ediției a 6-a a Academiei de Vară pentru Bibliotecari, organizată la 29-30 iulie 2021. Explică ce înseamnă „a fi competent digital” în societatea cognitivă. Menționează oportunitățile oferite ...
 • Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova – repere în timp 

  Corghenci, Ludmila (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Articolul reflectă implicarea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova în elaborarea Codului deontologic/etic al bibliotecarului, primul document fiind oferit comunității profesionale în anul 2000. Autorul insistă ...

View more