DSpace - National Thematic Repository Moldova - Library and Information Science represents an open, cumulative, electronic archive established and managed by the National Library of the Republic of Moldova, in collaboration with the The National Library System for the accumulation, storage, preservation and dissemination of the results of the research activity, being a means of facilitating research in the field of Library and Science of Information.

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova reprezintă o arhivă electronică deschisă, cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării.

 • Educația mediatică și informațională – o nouă prioritate profesională 

  Ghimpu, Natalia (Universitatea de Stat din Moldovei, 2023-05-27)
  Sec. Society XXI is one dominated by mass media, which has established itself as an essential component of the modern world and is permanently manifested as an active actor in the social game, shaping the other subsystems ...
 • Biblioteca – spațiu de promovare a valorilor europene : Suport metodologic 

  Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Gulco, Natalia; Dmitric, Ecaterina; Cebotari, Margareta; Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela; Ghimpu, Natalia; Oxiom, Olesea (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2024-05-27)
  Suportul metodologic „Biblioteca – spațiu de promovare a valorilor europene” are menirea de a sprijini și de a facilita participarea bibliotecilor în cadrul Programului Național LecturaCentral, ediția a VII-a, având la ...
 • Magazin bibliologic nr 3/4, 2023 

  Unknown author (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2024-05-20)
 • Magazin bibliologic nr 1/2, 2023 

  Unknown author (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2024-05-20)
 • Pescărușul de lângă noi 

  Osoianu, Vera (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2024-04-04)
  Lidia Kulikovski a urcat toate scările aprecierii și recunoștinței, atât la nivelul oficialități, cât și în mediul breslei, pe care a ghidat-o și o ghidează în continuare. În toți anii de slujire profesiei a stat și stă ...

View more