Now showing items 1-1 of 1

    • Comunicarea ştiinţifică în contextul Accesului Deschis la informaţie 

      Țurcan, Nelly (Teză de doctor habilitat în sociologie, 2013)
      Lucrarea tratează mai multe probleme actuale din societatea informațională. Prima o reprezintă problematica comunicării științifice actuale din mai multe puncte de vedere: modelele de comunicare științifică în continuă ...