Now showing items 1-5 of 5

  • Experiența polono-lituaniană reflectată în cinci zile de studiu 

   Silivestru, Diana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019-01-23)
   Articolul reflectă experienţa unui grup de lideri bibliotecari inovatori ce au întreprins o vizită de studiu în bibliotecile din Polonia și Lituania de unde s-au întors cu exemple de bune practici şi proiecte de succes. ...
  • Indicatori de Performanţă (Relaţionali) pentru Biblioteci 

   Corghenci, Ludmila; Osoianu, Vera; Popa, Valentina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-07-14)
   Prezentul ghid are scopul de a facilita implementarea SM ISO 11620: 20161 „Informare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci” prin descrierea conținutului acestuia, tălmăcirea și descrierea indicatorilor, ...
  • Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor – imperativul supraviețuirii 

   Borș, Veronica (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Autorul evidenţiază importanța tehnologiilor informaționale în activitatea bibliotecilor, ca principalele priorități strategice ale Anului biblioteconomic 2021 în RM. Articolul relevă inițiativele cheie fundamentate prin: ...
  • Tribuna avocatului bibliotecii: Îndrumar pentru bibliotecari 

   Osoianu-Filip, Vera (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-05-13)
   Lucrarea tratează un aspect al activității bibliotecare mai puțin dezbătut în presa de specialitate de la noi și oferă repere, instrumente, exemple concrete care pot fi de ajutor la conceptualizarea unor acțiuni, strategii, ...
  • Univox pentru bibliotecă și bibliotecari 

   Corghenci, Ludmila (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019-03-11)
   Articolul reliefează actualitatea și importanța lucrării semnate de către Vera Osoianu „Tribuna avocatului bibliotecii”, componentele teoretice și practice ale îndrumarului.