Now showing items 1-7 of 7

  • Comunicare și relații interpersonale la locul de muncă 

   Cara, Lilia (Biblioteca Naţională a Republicii Molodva, 2019)
   Comunicarea și relațiile interpersonale sunt elementele forte în activitatea unei organizații, ce duc la o creștere semnificativă a productivității muncii, atingerea scopurilor și a obiectivelor finale, obținerea de ...
  • Impactul pandemiei Covid-19 asupra activității Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

   Cara, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Pandemia reprezintă un semnal de alarmă important pentru profesioniștii din domeniul biblioteconomic, pentru a elabora mai multe planuri alternative de acces la informație și pentru a atenua riscul prezentat de aceste ...
  • Impactul personalului de specialitate în activitatea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

   Cara, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Rolul resurselor umane este fundamental pentru funcționarea eficientă a oricărei instituții. Alături de celelalte categorii de resurse necesare pentru implementarea oricărui proiect sau desfășurarea oricăror activități, ...
  • Oamenii bibliotecii ‒ cea mai importantă resursă 

   Cara, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-11-04)
   Articolul reflectă implicațiile profesionale ale personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pe parcursul anilor, ca factor strategic în dezvoltarea instituției. O politică corectă în domeniul resurselor umane ...
  • Particularitățile personalului de specialitate din cadrul bibliotecii naționale a Republicii Moldova 

   Cara, Lilia (Chișinău, 2019)
   Human resources are the most important and complex of all resources that an institution dispose. It is necessary for the leadership to pay special attention to employees, if it is desirable to achieve maximum capacity of ...
  • Politici de management al resurselor umane 

   Cara, Lilia (BNRM, 2019-01-22)
   Managementul strategic al resurselor umane este procesul prin care managementul resurselor umane se racordează la strategia generală a societății, în vederea realizării scopurilor și obiectivelor instituției.
  • Tehnici de captare a atenției utilizatorilor 

   Cara, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Biblioteca există și funcționează pentru/datorită utilizatorilor. Autorul identifică metode și tehnici de captare a atenției acestora pentru serviciile și produsele oferite de către bibliotecă, specificând importanța ...