Now showing items 1-19 of 19

  • Anul Lecturii în Republica Moldova – un veritabil imbold pentru a demonstra rolul fundamental al bibliotecilor în Societatea Cunoașterii 

   Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Articolul abordează rolul fundamental pe care lectura îl are în societatea informațională. În secolul al XXI-lea omenirea a intrat într-o nouă etapă a civilizaţiei umane în care informaţia, comunicaţiile şi cunoaşterea ...
  • Atitudinea determină altitudinea… și viceversa... 

   Osoianu, Vera; Dmitric, Ecaterina; Corghenci, Ludmila; Popa, Valentina; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2019-01-24)
   Un eveniment gen jubileu personal este un prilej de reflecție privind imaginea, contribuțiile, pozițiile, evoluția persoanei în cauză. Și nu este vorba despre o incursiune pe marginea anilor trecuți, ci de ziua de azi și ...
  • Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect 

   Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Popa, Valentina; Vasilica, Victoria; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Drăgănel, Angela; Povestca, Lilia; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-06-02)
   Biblioteca este unicul promotor în comunitate al competenţelor de cultura informaţiei, deţinerea cărora este importantă pentru fiecare membru al comunităţii: este vorba despre cunoștinţe, abilităţi și atitudini privind ...
  • Cercetătorul şi profesorul Nelly Ţurcan: model de dezvoltare în profesie 

   Caleva, Parascovia; Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Monografia biobibliografică aniversară reflectă viața şi activitatea profesională a doamnei Nelly Ţurcan, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător; nume foarte cunoscut în mediul academic şi printre profesioniştii ...
  • Dezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot tot parcursul vieţii: rolul și locul lecturii 

   Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Povestca, Lilia; Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Popa, Valentina; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-06-22)
   Lucrarea este un suport metodologic în vederea organizării celei de-a IV-a ediții, 2021 a Programului Național LecturaCentral (PNLC), dar și pentru organizarea activităților de promovare a cărții și lecturii în general. ...
  • Ediția a treia a Programului Național LecturaCentral: orientări și conținut specific 

   Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Ediția a treia a Programului Național LecturaCentral este orientată spre intensificarea activității bibliotecilor drept actori-cheie în edificarea comunităților unite, participative, durabile. În acest context, activitățile ...
  • Educația informală în contextul dezvoltării biblioteci 

   Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022)
   Articolul prezintă lucrarea „Educaţia informală a personalului de specialitate din biblioteci: Suport educaţional” (Chișinău: BNRM, 2021), elaborată de Lilia Povestca, specialist principal (consultant: Ludmila Corghenci). ...
  • Evaluarea impactului bibliotecilor: prevederi standardizate 

   Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019-01-16)
   Pornind de la considerentele importanței pentru comunitatea bibliotecară din Republica Moldova de a avea la îndemână documente normative de evaluare a impactului bibliotecii, la propunerea Comitetului Tehnic nr.1 ...
  • Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „Informare și documentare. Metode și proceduri de evaluare a impactului bibliotecilor” 

   Osoianu, Vera; Bordian, Elena; Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina; Tcaci, Lilia; Sitaru, Lidia; Coșeri, Tatiana; Pădure, Nadejda; Popa, Valentina; Rusu, Lidia (Grupul Impact – Inovații și Practici de Succes în Statisttica de Bibliotecă, 2018)
   Prezentul ghid are scopul de a explica și de a implementa metodele de evaluare a impactului bibliotecilor, oferind repere metodologice și instrumente concrete pentru proces. Structura și conținutul acestuia sunt similare ...
  • Impactul bibliotecii în contextul modernizării activității: efecte, metode de evaluare a impactului 

   Osoianu, Vera; Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-07-14)
   Demonstrarea valorii bibliotecii prin impactul ei atât asupra membrilor comunității, cât și asupra societății, este mai actuală acum decât în oricare altă etapă de dezvoltare. Provocarea constă în faptul, că biblioteca ...
  • Implementarea standardelor în biblioteconomie, informare și documentare: responsabilitățile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

   Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019)
   Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în conformitate cu funcția de centru biblioteconomic național, îmbunătățește continuu serviciile și ofertele educaționale în vederea maximizării gradului de diseminare, cunoaștere ...
  • Metode și Instrumente de Evaluare a Impactului Social al Bibliotecii 

   Osoianu, Vera; Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-07-14)
   Agenda ONU de Dezvoltare Durabilă – 2030 propune 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Acesta este un document pe care se pot baza bibliotecile pentru a argumenta și promova valoarea lor socială, deoarece bibliotecile ...
  • Programul Național LecturaCentral: Ghid metodologico-practic 2018 

   Dmitric, Ecaterina; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-06-05)
   În anul 2018 Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) vine cu ideea spre toate bibliotecile sistemului național - publice teritoriale, din învățământ, specializate – prin lansarea Programului Național LecturaCentral. ...
  • Rolul bibliotecilor în formarea deprinderilor de lectură pe parcursul vieții 

   Cebotari, Margareta (Editura Prut Internaţional; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Bibliotecile au fost și vor rămâne parte integrantă în sistemul cunoașterii prin promovarea lecturii ca bază pentru informare și învățare pe parcursul vieții. În articol sunt formulate unele argumente pro lectură și ...
  • Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova: Studiu statistic, 2017-2019 

   Popa, Valentina; Osoianu, Vera; Dmitric, Ecaterina; Corghenci, Ludmila; Cebotari, Margareta; Povestca, Lilia; Ucrainciuc, Svetlana; ; (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-02-01)
   Centrul de Statistică al Bibliotecii Naționale oferă comunității bibliotecare o nouă ediție a studiului statistic Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova pentru perioada anilor 2017-2019. Din anul 2018 ...
  • Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica Moldova: studiu statistic 2017 - 2018 

   Popa, Valentina; Osoianu, Vera; Dmitric, Ecaterina; Corghenci, Ludmila; Cebotari, Margareta; Povestca, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019-01-31)
   Studiul a fost realizat de Direcția de Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în cadrul căreia funcționează Centrul de Statistică în domeniul ...
  • Standardizarea în Biblioteconomie. Importanța cunoașterii și aplicării standardelor profesionale în bibliotecile din Republica Moldova: studiu aplicativ 

   Cebotari, Margareta (BNRM, 2019-01-23)
   Realizarea acestui studiu vine în sprijinul demonstrării ipotezei: documentele de standardizare sunt un suport esențial în funcționarea eficientă a bibliotecilor și în adaptarea la cerințele actuale de dezvoltare și ...
  • Topul celor mai citite 10 cărţi, editate în anul 2017 

   Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2018)
   Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează din anul 1992 sondajul anual de opinie privind cele mai citite cărți (prin intermediul bibliotecilor, de către cititorii acestora) în anul de referință. Pe parcursul ...
  • VERA OSOIANU și BIBLIOTECA din oglinda unui destin 

   Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-02-16)
   Colecția „BiblioLeader” vine în ajutorul diseminării practicilor și experiențelor manageriale inovatoare aplicate în bibliotecile moderne, contribuind la formarea și promovarea imaginii profesiei și a instituțiilor ...