Show simple item record

dc.contributor.authorOsoianu, Vera
dc.contributor.authorCebotari, Margareta
dc.contributor.authorDmitric, Ecaterina
dc.date.accessioned2020-07-14T10:33:13Z
dc.date.available2020-07-14T10:33:13Z
dc.date.issued2020-07-14
dc.identifier.urihttp://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1190
dc.descriptionOsoianu, Vera. Metode și Instrumente de Evaluare a Impactului Social al Bibliotecii / Vera Osoianu, Margareta Cebotari, Ecaterina Dmitric // IMPACT: Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor” / aut: Vera Osoianu, Elena Bordeian, Margareta Cebotari [et.al] ; consultant: Artiom Maister ; coord.: Ludmila Corghenci. – Chișinău: BNRM, 2018. - P. 23-27.en_US
dc.description.abstractAgenda ONU de Dezvoltare Durabilă – 2030 propune 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Acesta este un document pe care se pot baza bibliotecile pentru a argumenta și promova valoarea lor socială, deoarece bibliotecile sprijină implementarea ODD prin servicii și programe educative, culturale și sociale diversificate, asigură accesul publicului la tehnologii informaționale de comunicare, susțunerea incluziunii sociale, prezervarea patrimoniului informațional pentru generațiile viitoare. Aceste activități sunt în corespundere cu recomandările ODD: nr. 3 Sănătate și bunăstare, nr. 4 Educație de calitate, nr. 5 Egalitate de gen, nr. 6. Apă curată și sanitație și altele. Prin acestea bibliotecile contribuie la schimbarea și dezvoltarea socială. Realizările bibliotecilor în implementarea ODD scot în relief impactul serviciilor/produselor sale asupra populației aflate în aria de servire și nivelul de corespundere necesităților membrilor societății. Aceste evaluări pot contribui la optimizarea și dezvoltarea serviciilor furnizate de biblioteci, la determinarea unei politici a serviciilor cu impact social major.en_US
dc.language.isoroen_US
dc.publisherBiblioteca Națională a Republicii Moldovaen_US
dc.subjectevaluareen_US
dc.subjectimpacten_US
dc.subjectSistemul Național de Bibliotecien_US
dc.subjectindicatori statisticien_US
dc.subjectstatistical indicatorsen_US
dc.subjectbiblioteconomieen_US
dc.subjectObiective de Dezvoltare Durabilă 2030en_US
dc.titleMetode și Instrumente de Evaluare a Impactului Social al Biblioteciien_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record