Recent Submissions

  • Magazin bibliologic 2018. Nr 3/4 

    Unknown author (BNRM, 2019-01-23)
    Magazin bibliologic: revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică cuprinde articole structurate conform compartimentelor: Sub Cupola Bibliotecii Naţionale, Consolidarea Sistemului Naţional de Biblioteci, Valori Bibliofile, ...
  • Magazin bibliologic: Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică, 2019. Nr 1/2 

    Unknown author (BNRM, 2019-01-23)
    Magazin bibliologic: revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică, este revista Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova recomandată spre editare de către Consiliul redacțional al BNRM (proces verbal nr. 4 din 11 septembrie ...