Recent Submissions

 • In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole 

  Corghenci, Ludmila; Osoianu, Vera; Goian, Natalia; Vasilica, Victoria; Pintilei, Elena; Caterev, Cristina; Povestca, Lilia; Cosovan, Veronica; Filip, Iulian; Șerbănuță, Claudia; Nagherneac, Anna; Cristian, Elena; Tracz, Evan; Datii, Iurii; Bursuc, Oleg; Podborchci, Doina; Bunescu, Violeta; Albenițanu, Maria; Grosu, Lidia; Juc, Liliana; Ghimpu, Natalia; Taragan, Elena (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-11-03)
  Lucrarea, parte integrantă a „Colecției BiblioLeader” este o culegere de articole științifice, o platformă de idei, analize și sinteze, experiențe în biblioteconomie și științe ale informării, de reflecții și evocări, ce ...
 • Cercetătorul şi profesorul Nelly Ţurcan: model de dezvoltare în profesie 

  Caleva, Parascovia; Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Monografia biobibliografică aniversară reflectă viața şi activitatea profesională a doamnei Nelly Ţurcan, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător; nume foarte cunoscut în mediul academic şi printre profesioniştii ...
 • VERA OSOIANU și BIBLIOTECA din oglinda unui destin 

  Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-02-16)
  Colecția „BiblioLeader” vine în ajutorul diseminării practicilor și experiențelor manageriale inovatoare aplicate în bibliotecile moderne, contribuind la formarea și promovarea imaginii profesiei și a instituțiilor ...
 • Ludmila Corghenci: Omul din Templul Cărţii şi Știinţei : Monografie biobibliografică 

  Povestca, Lilia; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-01-13)
  Monografie biobibliografică „Ludmila Corghenci: Omul din Templul Cărții și Științei”, pregătită sub egida Direcției Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării (în cadrul colecției „BiblioLeader” ...
 • O lucrare strălucită înscrisă în Patrimoniul Documentar Național 

  Corghenci, Ludmila (Biblioteca Naţională a Republicii Molodva, 2017)
  Articolul prezintă o recenzie a biobibliografiei "Gheorghe Mustea. Compozitor. Academician", alcătuitor Lilia Balan.
 • Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi: monogr. biobibliogr. in honorem Ludmila Corghenci 

  Ghimpu, Natalia; Panaghiu, Tatiana (ULIM, 2010)
  Prezenta lucrare are drept fundament o cercetare bibliografică şi bibliometrică, materializată într–o monografie biobibliografică. Este vorba despre o lucrare–omagiu pentru Doamna Ludmila Corghenci, care a fost în funcție ...
 • „...Câștig în colaborare cu veșnicia” sau un pas de succes în activitatea bibliografică a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

  Corghenci, Ludmila (2017)
  Articolul ne convinge asupra unicităţii celei de-a 10-a fascicule din proiectului editorial „Moldavica”, seria „Plasticienii Moldovei” - studiului biobibliografic "Gheorge Oprea", prilejuită de consemnarea a 70 de ani de ...
 • Un produs semnificativ de bibliotecă... 

  Corghenci, Ludmila (BNRM, 2019-01-23)
  Articolul reflectă lansarea unui produs informațional semnificativ în anul 2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural, de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova în cadrul proiectului editorial „Moldavica”, ...