Recent Submissions

 • Dezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot tot parcursul vieţii: rolul și locul lecturii 

  Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Povestca, Lilia; Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Popa, Valentina; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-06-22)
  Lucrarea este un suport metodologic în vederea organizării celei de-a IV-a ediții, 2021 a Programului Național LecturaCentral (PNLC), dar și pentru organizarea activităților de promovare a cărții și lecturii în general. ...
 • Ghid de arhivare a documentelor în NTR Mold-LIS 

  Ghimpu, Natalia; Drăgănel, Angela (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-04)
  Ghidul are ca scop facilitarea arhivării documentelor în Repozitoriului Tematic Național – NTR Mold-LIS şi uniformizarea descrierii resurselor. Este destinat specialiştilor ce înregistrează metadate în DSpace. Arhivarea ...
 • Tribuna avocatului bibliotecii: Îndrumar pentru bibliotecari 

  Osoianu-Filip, Vera (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-05-13)
  Lucrarea tratează un aspect al activității bibliotecare mai puțin dezbătut în presa de specialitate de la noi și oferă repere, instrumente, exemple concrete care pot fi de ajutor la conceptualizarea unor acțiuni, strategii, ...
 • Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „Informare și documentare. Metode și proceduri de evaluare a impactului bibliotecilor” 

  Osoianu, Vera; Bordian, Elena; Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina; Tcaci, Lilia; Sitaru, Lidia; Coșeri, Tatiana; Pădure, Nadejda; Popa, Valentina; Rusu, Lidia (Grupul Impact – Inovații și Practici de Succes în Statisttica de Bibliotecă, 2018)
  Prezentul ghid are scopul de a explica și de a implementa metodele de evaluare a impactului bibliotecilor, oferind repere metodologice și instrumente concrete pentru proces. Structura și conținutul acestuia sunt similare ...