Now showing items 1-5 of 5

  • Biblioteconomia modernă – structura și frecvenţa termenilor în era informaţională 

   Caterev, Cristina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Articolul reflectă termenii și sintagmele din domeniul biblioteconomic românesc care fac parte din vocabularul bibliotecii moderne. Termenii studiaţi au fost selectaţi din publicaţia de specialitate „Biblioteca modernă: ...
  • Contribuția Tatianei Gălușcă la promovarea folclorului basarabean : din arhivele străine 

   Caterev, Cristina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2015)
   Activitatea folcloristică a Tatianei Galușcă s-a desfășurat în circumstanțe grele și nefavorabile pentru lucrările științifice. Locul principal în viața ei, ca și în viețile altor cercetări de folclor, a ocupat activitatea ...
  • Formarea termenilor în domeniul biblioteconomic prin metaforizare 

   Caterev, Cristina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2018)
   Limbajul contemporan învăluie şi izolează părţile spaţiotemporalului, le trasează frontiere statice şi dinamice, le montează în infinite combinaţii în realitatea mentală, iar metafora este efectul infinităţii intersecţiilor ...
  • In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole 

   Corghenci, Ludmila; Osoianu, Vera; Goian, Natalia; Vasilica, Victoria; Pintilei, Elena; Caterev, Cristina; Povestca, Lilia; Cosovan, Veronica; Filip, Iulian; Șerbănuță, Claudia; Nagherneac, Anna; Cristian, Elena; Tracz, Evan; Datii, Iurii; Bursuc, Oleg; Podborchci, Doina; Bunescu, Violeta; Albenițanu, Maria; Grosu, Lidia; Juc, Liliana; Ghimpu, Natalia; Taragan, Elena (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-11-03)
   Lucrarea, parte integrantă a „Colecției BiblioLeader” este o culegere de articole științifice, o platformă de idei, analize și sinteze, experiențe în biblioteconomie și științe ale informării, de reflecții și evocări, ce ...
  • Schimb internaţional - oportunităţi de completare a colecţiilor Bibliotecii Naţionale 

   Popa, Cristina; Caterev, Cristina (2021)
   Articolul reflectă activitatea schimbului internaţional în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Descrierea direcţiilor de activitate, prezentarea celor mai activi parteneri, a colecţiilor achiziţionate prin ...