Now showing items 1-8 of 8

  • Biblioteca Seminarului Teologic din Chișinău: reconstituiri istorice 

   Cosovan, Veronica (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-05-18)
   Cercetările noastre sunt orientate spre reconstituirea cadrului istoric al procesului de formare a colecțiilor de carte din biblioteca Seminarului, prima instituție de învățământ din Basarabia gubernială, înființată la ...
  • In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole 

   Corghenci, Ludmila; Osoianu, Vera; Goian, Natalia; Vasilica, Victoria; Pintilei, Elena; Caterev, Cristina; Povestca, Lilia; Cosovan, Veronica; Filip, Iulian; Șerbănuță, Claudia; Nagherneac, Anna; Cristian, Elena; Tracz, Evan; Datii, Iurii; Bursuc, Oleg; Podborchci, Doina; Bunescu, Violeta; Albenițanu, Maria; Grosu, Lidia; Juc, Liliana; Ghimpu, Natalia; Taragan, Elena (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-11-03)
   Lucrarea, parte integrantă a „Colecției BiblioLeader” este o culegere de articole științifice, o platformă de idei, analize și sinteze, experiențe în biblioteconomie și științe ale informării, de reflecții și evocări, ce ...
  • Muzeul Cărții – inovații în promovarea patrimoniului documentar 

   Cosovan, Veronica (2019-01-16)
   Autoarea abordează o nouă formă inovațională de promovare și valorificare a patrimoniului documentar al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova – crearea Muzeului Cărții în cadrul secției Carte veche și rară. Este o ...
  • Patrimoniul documentar al Moldovei istorice. Arealul geografic și filierele de înstrăinare 

   Cosovan, Veronica (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2015)
   In prezent, întreaga lume exprimă un interes crescut pentru documentele și materialele patrimoniale din arhive, prin prisma cărora ar putea fi studiată istoria națiunii lor. Pentru a urmări apariția manuscriselor și, mai ...
  • Prezervarea patrimoniului național cultural. Studiu de caz: Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

   Cosovan, Veronica (Chişinău, 2018)
   Subiectul studiului abordat vizează prezervarea patrimoniului cultural în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Obiectivele cercetării sunt identifi carea principalelor orientări ale domeniului în cauză în ...
  • Profilul patrimoniului național de documente de bibliotecă 

   Cosovan, Veronica (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
   Articolul de față descrie profilul patrimoniului național de documente de bibliotecă, caracterizează principalele tipuri de documente ce se înscriu în această categorie. Autoarea pornește de la principalul act legislativ, ...
  • Proiectele culturale: oportunitate pentru implementarea politicilor de prezervare 

   Cosovan, Veronica (Chișinău, 2019)
   Articolul este centrat pe activitățile desfășurate în cadrul Proiectului ”Salvgardarea hrisoavelor basarabene prin perioada țaristă (1812/1917)”, finanțat prin intermediul programului ”Fondul Ambasadorilor pentru conservarea ...
  • Școala altfel – serviciu de dezvoltare a competențelor utilizatorilor Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

   Cosovan, Veronica (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
   Autorul relevă orientarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pentru prestarea serviciilor de dezvoltare a competențelor utilizatorilor/non-utilizatorilor, axându-se pe unul dintre acestea – „Școala altfel”. Serviciul ...