Recent Submissions

  • Educaţia informală a personalului de specialitate din biblioteci 

    Povestca, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
    În această lucrare autoarea reliefează esența, caracteristicile și specificul educației informale. Din perspectiva educației continue este reflectată interdependența dintre educația formală, nonformală și informală. De ...