Recent Submissions

  • Educaţia informală a personalului de specialitate din biblioteci 

    Povestca, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
    În această lucrare autoarea reliefează esența, caracteristicile și specificul educației informale. Din perspectiva educației continue este reflectată interdependența dintre educația formală, nonformală și informală. De ...
  • Biblioteconomie și Știinţe ale Informării. Manual practic 

    Unknown author (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-02-01)
    Conștientizând importanța integrării noilor angajați, dezvoltării competenței bibliotecarilor cu experiență, în bibliotecile publice se desfășoară programe educaționale, de mentorat și altele. Este important de a fundamenta ...