Recent Submissions

 • Lectura la răscrucea drumurilor salvatoare 

  Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Drăgănel, Angela; Cebotari, Margareta; Popa, Valentina; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2023-01-30)
  Începând cu anul 2023, în Republica Moldova va fi marcată, la 14 februarie, Ziua Națională a Lecturii. O hotărâre, în acest sens, a fost votată cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul Republicii Moldova, la începutul ...
 • Metode și tehnici de promovare a lecturii 

  Cebotari, Margareta; Dmitric, Ecaterina; Drăgănel, Angela; Ghimpu, Natalia; Popa, Valentina; Povestca, Lilia; Ucrainciuc, Svetlana; Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-09-06)
  Lucrarea Metode și tehnici de promovare a lecturii reprezintă un suport metodologic pentru personalul de specialitate din biblioteci pentru diversificarea serviciilor de bibliotecă în activitatea cu utilizatorii. În ...
 • Consolidarea relațiilor între bibliotecă și comunitate 

  Osoianu, Vera; Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela; Dmitric, Ecaterina; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Corghenci, Ludmila; Ucrainciuc, Svetlana; Povestca, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-09-06)
  Prezentul ghid este parte integrantă a seriei de publicaţii anuale, elaborate şi promovate de către Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii ...
 • Biblioterapie: Îndrumar metodic destinat bibliotecilor publice 

  Vasilica, Victoria; Dmitric, Ecaterina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2022-02-02)
  Este foarte dificil de vorbit despre rolul bibliotecii stea - călăuză pentru o națiune, dar dincolo de cuvinte sunt faptele, iar în cazul de față, faptele s-au strămutat într-un adevărat panaceu bibliotecar. Biblioteca ...
 • Impactul activității bibliotecii în dezvoltarea unei comunități armonioase 

  Popa, Valentina; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  În condițiile modernizării activității, bibliotecile trebuie să poată demonstra periodic valoarea bibliotecii prin evaluarea impactului lor atât asupra societății, cât și asupra membrilor comunității. Această necesitate ...
 • Biblioteca crește și dezvoltă comunitatea: model de curriculum pentru training profesional 

  Corghenci, Ludmila; Povestca, Lilia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova oferă comunității profesionale curriculumul trainingului profesional modular cu ...
 • Ediția a treia a Programului Național LecturaCentral: orientări și conținut specific 

  Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Ediția a treia a Programului Național LecturaCentral este orientată spre intensificarea activității bibliotecilor drept actori-cheie în edificarea comunităților unite, participative, durabile. În acest context, activitățile ...
 • Servicii și activități de bibliotecă în sprijinul comunității armonioase, de ordine și respec 

  Dmitric, Ecaterina; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  În contextul anului 2020 declarat „Anul Lecturii”, la Forumul Managerilor din cadrul SNB, care a avut loc la 30 octombrie 2019, bibliotecile au un rol esențial în dezvoltarea comunităților puternice. Diversificarea serviciilor ...
 • Forme și metode de atragere/participare a membrilor comunității în activități cu cercetătorii pentru o mai bună înțelegere a științei 

  Vasilica, Victoria; Drăgănel, Angela (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  În articol este prezentată poziția bibliotecilor ca actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. Se identifică rolul bibliotecilor publice ca spații în care oamenii, grupurile și comunitățile pot practica știința ...
 • Bibliotecarul din manual sau ”un scriitor talentat poate fi și un foarte bun bibliotecar” 

  Osoianu, Vera (Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2020-09-29)
  Recenzie la cartea lui Dumitru Crudu ”Jurnalul unui bibliotecar”. Dumitru Crudu, scriitor și bibliotecar a descris zilnic activitatea sa de bibliotecar activând la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, Chișinău.
 • Indicatori de Performanţă (Relaţionali) pentru Biblioteci 

  Corghenci, Ludmila; Osoianu, Vera; Popa, Valentina (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-07-14)
  Prezentul ghid are scopul de a facilita implementarea SM ISO 11620: 20161 „Informare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci” prin descrierea conținutului acestuia, tălmăcirea și descrierea indicatorilor, ...
 • LecturaCentral. În ajutorul activității de promovare a cărții și a lecturii, ca bază pentru cunoaștere, știință și cultură: Platforma on /off line pentru bibliotecari 

  Osoianu-Filip, Vera (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-07-09)
  Promovarea cărţii şi a lecturii, cât şi promovarea informaţiei reprezintă activităţile principale pe care se bazează biblioteca publică. Celelalte funcţii sunt şi ele foarte importante, dar complementare acestei funcţii ...
 • Componentele Portofoliului Serviciului Nou de Bibliotecă 

  Corghenci, Ludmila; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-07-06)
  Componentele Portofoliului Serviciului Nou de Bibliotecă prezenta descrierea componentelor Portofoliului serviciului nou de bibliotecă are caracter de recomandare, de orientare, la latitudinea bibliotecilor fiind incluse ...
 • Programul Național LecturaCentral: Ghid metodologico-practic 2018 

  Dmitric, Ecaterina; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-06-05)
  În anul 2018 Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) vine cu ideea spre toate bibliotecile sistemului național - publice teritoriale, din învățământ, specializate – prin lansarea Programului Național LecturaCentral. ...
 • Programul Național LecturaCentral: Ghid metodologico-practic ediția a 2-a, 2019 

  Ghimpu, Natalia; Dmitric, Ecaterina; (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-07-05)
  Programul Național LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019, are ca scop centrarea contribuțiilor bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci, ale comunității, ale factorilor de resort pentru optimizarea interesului față ...
 • Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect 

  Osoianu, Vera; Corghenci, Ludmila; Dmitric, Ecaterina; Popa, Valentina; Vasilica, Victoria; Cebotari, Margareta; Ghimpu, Natalia; Drăgănel, Angela; Povestca, Lilia; Ucrainciuc, Svetlana (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020-06-02)
  Biblioteca este unicul promotor în comunitate al competenţelor de cultura informaţiei, deţinerea cărora este importantă pentru fiecare membru al comunităţii: este vorba despre cunoștinţe, abilităţi și atitudini privind ...
 • Politici de cercetare în biblioteca publică. Recomandări metodologice în sprijinul elaborării documentului instituțional 

  Drăgănel, Angela; Corghenci, Ludmila (2019)
  Recomandările metodologice vin în sprijinul elaborării de către biblioteca publică a documentului instituțional „Politici de cercetare în biblioteca publică” (PCB), specificat de „Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor ...