Show simple item record

dc.contributor.authorPovestca, Lilia
dc.date.accessioned2021-12-06T12:30:46Z
dc.date.available2021-12-06T12:30:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-9975-3510-6-5
dc.identifier.urihttp://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1396
dc.descriptionPovestca, Lilia. Educaţia informală a personalului de specialitate din biblioteci : Suport educaţional / Lilia Povestca ; consultant: Ludmila Corghenci ; director general: Elena Pintilei ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării. – Chişinău : BNRM, 2021 (Primex-Com SRL). – 88 p. : fig. color, tab. Referinţe bibliogr.: p. 67-73 (57 tit.). - ISBN 978-9975-3510-6-5.en_US
dc.description.abstractÎn această lucrare autoarea reliefează esența, caracteristicile și specificul educației informale. Din perspectiva educației continue este reflectată interdependența dintre educația formală, nonformală și informală. De asemenea, se menționează corelația cu procesul de autodezvoltare, multitudinea de moduri de instruire, utilizând resurse educaționale deschise și prin învățarea la distanță. Autoarea scoate în evidență necesitatea orientării către educația informală a personalului de specialitate din bibliotecile Republicii Moldova și rolul Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în sprijinul educației informale. Suportul educațional conține model de organizare a unui training profesional, resurse de informare și învățare, model de chestionar privind rolul lecturilor profesionale în dezvoltarea bibliotecarilor și un test de evaluare a cunoștințelor.
dc.description.abstractIn this book, the author highlights the essence, characteristics and specifics of informal education. From the perspective of continuing education, the interdependence between formal, non-formal and informal education is reflected. It also mentions the correlation with the process of self-development, the multitude of ways of training, using open educational resources and through distance learning. The author highlights the need to focus on informal education of specialized staff in libraries of the Republic of Moldova and the role of the Center for Continuing Vocational Training in Library Science and Information Sciences within the National Library of the Republic of Moldova in support of informal education. The educational support contains a model for organizing a professional training, information and learning resources, a model questionnaire on the role of professional reading in the development of librarians and a test for assessing knowledge.
dc.language.isoroen_US
dc.publisherBiblioteca Națională a Republicii Moldovaen_US
dc.subjecteducația informalăen_US
dc.subjectpersonal de bibliotecăen_US
dc.subjectsuport educaționalen_US
dc.titleEducaţia informală a personalului de specialitate din bibliotecien_US
dc.title.alternativeSuport educaţionalen_US
dc.typeBooken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record